Història del Jazz a Barcelona a través del Hot Club – a Madrona

Avui dia 21 de Març, l’Ot Ordeig (arqueòleg i historiador, 1994) ha vingut a presentar “Història del Jazz a Barcelona a través del Hot Club”. Una recerca històrica de les actuacions de Jazz més emblemàtiques que tingueren lloc a Barcelona entre els anys 30 i els 70. Això ha donat com a resultat un conjunt de material inèdit, mai vist ni sentit fins a dia d’avui i que forma part de la història de Catalunya. Es preserva, d’aquesta manera, un llegat importantíssim a la vegada que es fa un sentit homenatge a totes les persones que ho van fer possible. 

Ot Ordeig

Hoy día 21 de Marzo, Ot Ordeig (arqueólogo e historiador, 1994) ha venido a presentar “Historia del Jazz en Barcelona a través del Hot Club”. Una búsqueda histórica de las actuaciones de Jazz más emblemáticas que tuvieron lugar en Barcelona entre los años 30 y los 70. Esto ha dado como resultado un conjunto de material inédito, nunca visto ni oído hasta el día de hoy y que forma parte de la historia de Cataluña. Se preserva, de este modo, un legado importantísimo a la vez que se hace un sentido homenaje a todas las personas que lo hicieron posible.

Today, March 21, Ot Ordeig (archaeologist and historian, 1994) has come to present “History of Jazz in Barcelona through the Hot Club”. A historical search of the most emblematic Jazz performances that took place in Barcelona between the 30s and 70s. This has resulted in a set of unpublished material, never seen or heard before until today and that is part of the history of Catalonia. In this way, a very important legacy is preserved at the same time as great tribute is paid to all the people who made it possible.

Primavera

Es l’hora de preparar-se per les activitats de la primavera. Amb nous socis, inclús un de 4 potes, fem els preparatius al jardí i a la casa.

A Madrona hem tingut canvis ultimament amb un nou veï que ràpidament s’ha fet membre també de l’associació i s’incorpora a la feina.

Estem de moment esperant la resposta de les autoritats sobre un intercanvi Erasmus+ entre tres esglésies europees. On millor que en aquest entorn històric per fer una trobada d’aquest tipo.

Sant Petrus de Madrona és un lloc fantàstic per trobades no només de jovès, i l’associació està disposada a ajudar amb fer les teves idees realitat.