Història del Jazz a Barcelona a través del Hot Club – a Madrona

Avui dia 21 de Març, l’Ot Ordeig (arqueòleg i historiador, 1994) ha vingut a presentar “Història del Jazz a Barcelona a través del Hot Club”. Una recerca històrica de les actuacions de Jazz més emblemàtiques que tingueren lloc a Barcelona entre els anys 30 i els 70. Això ha donat com a resultat un conjunt de material inèdit, mai vist ni sentit fins a dia d’avui i que forma part de la història de Catalunya. Es preserva, d’aquesta manera, un llegat importantíssim a la vegada que es fa un sentit homenatge a totes les persones que ho van fer possible. 

Ot Ordeig

Hoy día 21 de Marzo, Ot Ordeig (arqueólogo e historiador, 1994) ha venido a presentar “Historia del Jazz en Barcelona a través del Hot Club”. Una búsqueda histórica de las actuaciones de Jazz más emblemáticas que tuvieron lugar en Barcelona entre los años 30 y los 70. Esto ha dado como resultado un conjunto de material inédito, nunca visto ni oído hasta el día de hoy y que forma parte de la historia de Cataluña. Se preserva, de este modo, un legado importantísimo a la vez que se hace un sentido homenaje a todas las personas que lo hicieron posible.

Today, March 21, Ot Ordeig (archaeologist and historian, 1994) has come to present “History of Jazz in Barcelona through the Hot Club”. A historical search of the most emblematic Jazz performances that took place in Barcelona between the 30s and 70s. This has resulted in a set of unpublished material, never seen or heard before until today and that is part of the history of Catalonia. In this way, a very important legacy is preserved at the same time as great tribute is paid to all the people who made it possible.